Este blog está adicado a todol@s alumn@s de Infantil e Primaria do CPR San Fermín aos seus mestres e as súas familias.

martes, 14 de enero de 2014

REUNIÓN D. O


   REUNIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

   Data: mércores, 15/01/2014.   Hora: 17:10 h.   Lugar: Audiovisuais

 

 

       ORDE DO DÍA

 

      1.Presentación da programación do D.O. para o 2º Trimestre.

 

      2.Actualizar os datos do alumnado de apoio.

 

      3. Recordo dos textos de confidencialidade.

      

      4. Fixar días de reunión cos titores de primaria

 

      5.Presentación do protocolo de acoso da Xunta de Galicia

 

      6.Principais cambios coa LOMCE

     

  7. Rogos e preguntas.