Este blog está adicado a todol@s alumn@s de Infantil e Primaria do CPR San Fermín aos seus mestres e as súas familias.

miércoles, 2 de octubre de 2013

REUNION DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN


1.PRESENTACIÓN DE LA  PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

2.INFORMACIÓN SOBRE lOS DIAC (Documento
 
Individualizado de Adaptación Curricular)

            2.1 Contenido que debe tener un DIAC

            2.2 Modelo de Ejemplo

            2.3 Máximo de páginas por materia.

            2.4 Plazo de entrega

3. CONFIDENCIALIDAD DE DATOS

4.ALUMNOS DE APOYO DESGLOSADO POR CICLOS

5.TÉCNICAS DE ESTUDIO E.S.O