Este blog está adicado a todol@s alumn@s de Infantil e Primaria do CPR San Fermín aos seus mestres e as súas familias.

martes, 30 de octubre de 2012

PROBAS DE AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA EN 3º DE PRIMARIA

O martes 30 e o mércores 31 pasaránse as probas de evaliación psicopedagóxica en terceiro de primaria., por iso rógase que estos dous días asistan tódolos alumnos.

Nesta ocasión pasarase a batería de aptitudes escolares BADYG-E2

domingo, 28 de octubre de 2012

REUNIÓN DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE TODO O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN


O vindeiro mercores 31 de outubro  as 5 da tarde reuniremonos todo o departamento de orientación
na sala de audiovisuais reuniremonos a orientadora de infantil e primaria, a profesional de pedagoxía terapéutica e de Audición e linguaxe cos titores de infantil e primaria. E na biblioteca reunirase o orientador de secundaria con tódolos titores de secundaria.

A orde do día para a reunión de infantil e primaria é a seguinte:

-1.Presentación da programación do Departamento de orientación nestas etapas para o primeiro trimestre.

-2.Presentación do protocolo de actuación para alumnado con ACNEAE

-3.Explicación das diferenzas entre:
                                                     -3.1 .Reforzo educativo
                                                     -3.2. Apoio
                                                     -3.3 Adaptación curricular inividualizada
                                                                  - 3.3.1 Tipos de Adaptacións
                                                                                                                    
                                                                    -3.3.2 Partes dunha ACI
-4. Apoio
          -4.1 Número de alumnos

          4.2 -Horas de apoio para cada curso 
                                                 
         -4.3 Horario de apoio

-5. Rogos e preguntas

PROBAS DE AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA PARA 5º DE PRIMARIA

Na tarde do martes 23 de setembro e un pouco da tarde do mércores 24  pasaranse as probas de avaliación psicopedagóxica en 5º de primaria, polo que se agradece que  nesas datas veñan tódol@s alumn@s ao colexio.

Pasaremos tódalas probas da batería de aptitudes escolares BADYG-E3

PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN INFANTIL E PRIMARIA PARA O PRIMEIRO TRIMESTREPRIMEIRO TRIMESTRE
 
ACTUALIZACIÓN DA BASE DE DATOS DO ALUMNADO DE INFANTIL E PRIMARIA
REUNIÓN COS PAIS E NAIS DOS ALUMNOS DE TRES ANOS PARA DARLLES A COÑECER O PROCESO DE AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA
CUBERTA  DO PREDIAGNÓSTICO E AUTORIZACIÓN FAMILIAR

ELABORACIÓN DO PEDIDO DE MATERIAL NECESARIO PARA AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA

INTRODUCCIÓN NA FICHA DOS ALUNOS DE 3 ANOS OS DATOS RECOLLIDOS NO PREDIAGNÓSTICO
ELABORACIÓN DA  PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN INFANTIL E PRIMARIA
MEMORIA DE ALUMNADO ACNAE PARA XUSTIFICAR AXUDA  RECIBIDA NO CURSO ANTERIOR
PRESENTACIÓN AO PROFESORADO DESTA PROGRAMACIÓN PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE
REALIZACIÓN DAS PROBAS DE AVALIACIÓN:
EDUCACIÓN INFANTIL
          Autorización paterna/materna
3 AÑOS →   Prediagnóstico Infantil
       E.P.P. Evaluación de la psicomotricidad


                            
                  ↗AEI  Aptitudes en Ed. Infantil
4 AÑOS
              ↘H.P.L. Test de Preferencia Lateral
 
 

              Test de Conceptos básicos BOEHM
5 AÑOS
              ↘BADYG-I
ORIENTACIÓN EN PRIMARIA

1º PRIMARIA→ BADIG-E1
2º PRIMARIA→RAVEN
3º PRIMARIA →BADIG-E2
4º PRIMARIA →RAVEN (BADIG- E2)
5º PRIMARIA →BADIG-E3

6º PRIMARIA →RAVEN


REVISIÓN DOS ALUMNOS QUE OBTIVERON PUNTUACCIONS BAIXAS CON PROBAS COMPLEMENTARIAS
REUNIÓN DO ORIENTADOR DE SECUNDARIA, ORIENTADORA DE INFANTIL E PRIMARIA E PT E AL PARA A POSTA EN COMÚN DOS DATOS OBTIDOS NAS DIFERENTES AVALIACIÓNS


 

ELABRACIÓN DO INFORME GRUPAL DE 3 ANOS E REUNIÓN COA TITORA PARA DAR INFORMACIÓN

ELABRACIÓN DO INFORME GRUPAL DE 4 ANOS E REUNIÓN COA TITORA PARA DAR INFORMACIÓN
ELABRACIÓN DO INFORME GRUPAL DE 5 ANOS E REUNIÓN COA TITORA PARA DAR INFORMACIÓN

ELABRACIÓN DO INFORME GRUPAL DE 1º DE PRIMARIA E REUNIÓN COA TITORA PARA DAR INFORMACIÓN
ELABRACIÓN DO INFORME GRUPAL DE 2º DE PRIMARIA E REUNIÓN COA TITORA PARA DAR INFORMACIÓN
ELABRACIÓN DO INFORME GRUPAL DE 3º DE PRIMARIA E REUNIÓN CO TITOR PARA DAR INFORMACIÓN

ELABRACIÓN DO INFORME GRUPAL DE 4º DE PRIMARIA E REUNIÓN COA TITORA PARA DAR INFORMACIÓN
ELABRACIÓN DO INFORME GRUPAL DE 5º DE PRIMARIA E REUNIÓN COA TITORA PARA DAR INFORMACIÓN
ELABRACIÓN DO INFORME GRUPAL DE 6º DE PRIMARIA E REUNIÓN CO TITOR PARA DAR INFORMACIÓN
 

ELABORACIÓN DE INFORMES INDIVIDUAIS A PETICIÓN DOS PAIS OU PROFESIONAIS EXTERNOS O CENTRO


VALORACIÓNS INDIVIDUAIS A PETICIÓN DOS TITORES OU OUTROS PROFESIONAIS
ELABORACIÓN DAS ACIS NECESARIAS

REUNIÓN DOS PAIS DE TRES ANOSO martes 29 de setembro, o Departamento de Orientación, convocou os pais de 3 anos a unha reunión coa seguinte orden do día:

-Saudo
-Agradecemento pola presenza
-Proceso de Avaliación psicopedagóxica do CPR SAN FERMÍN en Ed. Infantil e primaria
-Apoio e necesidades educativas especiais.
-Cuberta do Prediagnóstico Infantil
-Autorización paterna para avaliación psicopedagóxica
-Rogos e preguntas.

BENVID@S

Benvidos a este blog. Nel colgaranse todas as noticias do departamento de orientación referidas a infantil e primaria. Está pensado para ser un espazo de comunicación e de encontro entre os que formamos o departamento de orientación e tódalas familias con fill@s en Educaión Infantil ou primaria no CPR SAN FERMÍN.