Este blog está adicado a todol@s alumn@s de Infantil e Primaria do CPR San Fermín aos seus mestres e as súas familias.

martes, 14 de enero de 2014

REUNIÓN D. O


   REUNIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

   Data: mércores, 15/01/2014.   Hora: 17:10 h.   Lugar: Audiovisuais

 

 

       ORDE DO DÍA

 

      1.Presentación da programación do D.O. para o 2º Trimestre.

 

      2.Actualizar os datos do alumnado de apoio.

 

      3. Recordo dos textos de confidencialidade.

      

      4. Fixar días de reunión cos titores de primaria

 

      5.Presentación do protocolo de acoso da Xunta de Galicia

 

      6.Principais cambios coa LOMCE

     

  7. Rogos e preguntas.

  

 

miércoles, 13 de noviembre de 2013

REUNION DOS PAIS E NAIS DE ALUMNOS DE 3 ANOS

 O XOVES 14 DE NOVEMBRO AS 19:00 H NA AULA DE AUDIOVISUAIS TERÁ LUGAR A REUNIÓN  PARA DAR A COÑECER O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN AOS PAIS E NAIS DE 3 ANOS.

A ORDE DO DÍA SERÁ A SEGUINTE:

 
ž 1. EDUCAR EN LA SOCIEDAD DE HOY. ORIENTACIONES PARA PADRES Y MADRES

ž 2. PONER LÍMITES ¿CÓMO?

ž 3.CARACTERÍSTICAS DE L@S NIÑ@S DE 3 AÑOS

ž 4. COMO POTENCIAR DESDE CASA LAS DIFERENTES ÁREAS DE DESARROLLO

ž 5. FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN
 

 
ž 6. PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES PRUEBAS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
ž 7.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
ž 8.ACTUACIONES DEL PT Y AL DEL CENTRO
ž 9. HORARIO DE ORIENTACIÓN
ž 10. EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE EV. DIAGNÓSTICA
ž 11.RELLENAMOS LA AUTORIZACIÓN PARA PRUEBAS Y EL PREDIAGNÓSTICO INFANTIL.
 


miércoles, 2 de octubre de 2013

REUNION DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN


1.PRESENTACIÓN DE LA  PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

2.INFORMACIÓN SOBRE lOS DIAC (Documento
 
Individualizado de Adaptación Curricular)

            2.1 Contenido que debe tener un DIAC

            2.2 Modelo de Ejemplo

            2.3 Máximo de páginas por materia.

            2.4 Plazo de entrega

3. CONFIDENCIALIDAD DE DATOS

4.ALUMNOS DE APOYO DESGLOSADO POR CICLOS

5.TÉCNICAS DE ESTUDIO E.S.O